Rekrutacja / oferta rekrutacyjna Drukuj

 

Lp.

Termin

Czynności, jakie powinien wykonać kandydat

1.

od 17 maja 2018r. (czwartek)

do 18 czerwca 2018r. (poniedziałek)

do godz.15.00

złożenie wniosku o przyjęcie do klas I trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2.

od 22 czerwca 2018r. (piątek)

do 26 czerwca 2018r. (wtorek)

do godz. 12.00

 

 

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

3.

do 27 czerwca 2018r. (środa)

 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej I stopnia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

4.

6 lipca 2018r. (piątek)

godz. 12.00

 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

5.

do 9 lipca 2018r. (poniedziałek)

do godz.15.00

 

wydanie przez technikum skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych oraz przez pracodawców skierowania na badanie lekarskie kandydatowi do szkoły branżowej I stopnia z listy kandydatów zakwalifikowanych

6.

do 13 lipca 2018r. (piątek)

do godz.10.00

 

potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

7.

13 lipca 2018r. (piątek)

godz.14.00

 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Pliki do pobrania:

Warunki_i_terminy_rekrutacji_2018

PODANIE_T

PODANIE_BS oraz Oświadczenie_PRACODAWCY

PODANIE_LOD

klauzula inf.rekrutacja  uczni


UWAGA: Aby otworzyć załączone pliki użyj programu Adobe Reader (strona z programem - kliknij)